Feng Shui saveti

 • U klasičnom Feng Shuiju, uvek se polazi od spoljašnjih faktora.
 • Ch’i koja dominira na lokaciji je značajna zato što je dugotrajna i predstavlja osnovu za sva
  unutrašnja dešavanja. Upravo zato što utiče na unutrašnju sliku, energija lokacije je nezaobilazni deo
  svake konsultacije.
 • Upravo zbog značaja lokacije, uvek je bolje odlučiti se za kuću nego za stan u zgradi, zato
  što je kuću moguće sagraditi na dobroj lokaciji i postaviti je tako da na najbolji mogući način može da
  preuzme energiju lokacije.

Kako prepoznati dobru lokaciju?

 • Savršena lokacija sadrži planinu i vodu, i odaje sveukupni utisak zaštićenosti.
 • Sa zadnje strane zaštitu pruža više tlo, i ova se formacija naziva ’’Crna kornjača’’.
 • Sa leve strane (iznutra gledano ka spolja) takođe treba da se nalazi više tlo (’’Zeleni zmaj’’)
  a desna strana (’’Beli tigar’’) treba da bude niža od leve.
 • Ovakvo mesto sa prednje strane sadrži široki otvoreni deo, ispred koga se uzdižu niža
  uzvišenja (tzv. ’’Crveni feniks’’), koja sprečavaju odlivanje energije sa lokacije.
 • Lokacija koja ima izgled niže fotelje i sadrži sve četiri formacije tla (’’Crna kornjača’’,’’Zeleni
  zmaj’’,’’Beli tigar’’,’’Crveni feniks’’), smatra se veoma povoljnom lokacijom.
 • Sa obzirom na to da vode sprovode energiju (Ch’i) u oblasti, uvek je poželjno videti vodu sa
  mesta na kome planiramo gradnju. Voda predstavlja prilagodljivost, inteligenciju ali i poslovni ekumen
  ljudi koji žive u jednoj oblasti.
 • Pošto vetrovi rasipaju Ch’i, poželjno je da u oblasti nema oštrih vetrova – ili bar da ne duvaju
  po lokaciji koja nas interesuje. Blagi vetrovi nisu ugrožavajući i pošto prenose Ch’i, nekada mogu biti i
  korisni.

O uzvišenjima

 • Dobra uzvišenja izgledaju zdravo i obrasla su bujnim zelenilom.
 • Ogoljena i kamenita uzvišenja u neposrednoj blizini mesta koje nas interesuje nisu poželjna,
  zato što stvaraju nepovoljnu energiju, poznatu kao “Sha Ch’i”.
 • Najbolja pozicija za uzvišenje u tekućem periodu jeste severoistok.
 • Uzvišenja u klasičnom Feng Shuiju mogu biti Zmajevi ili zvezde.
 • Zvezde su manja uzvišenja, i klasifikuju se u različite kategorije u skladu sa svojim oblikom.
 • Najbolja mesta u valovitom području jesu ona gde uzvišenje ispoljava znake otpuštanja
  energije (tzv. ’’vene’’ energije).

O vodama

 • Idealna voda je čista, krivudavog i laganog toka.
 • Ukoliko tekuća voda stvara glasan zvuk (neposredna blizina vodopada, mora, brze reke)
  život u nesporednoj blizini takvog mesta nije povoljan.
 • Voda sa zadnje strane kuće nije povoljna i smatra se da stvara frustraciju i doprinosi
  propuštanju prilika.
 • Nepovoljnom vodom smatra se ona koja ’’odlazi’’ iz pravca kuće, ili teče pravo ka njoj.
 • U tekućem periodu, najbolja pozicija za vodu jeste – jugozapad.
 • Pre donošenja odluke o kupovini placa ili kuće, poželjno je prethodno dobro proveriti ulaz i
  izlaz vode na plac, odnosno pravce iz kojih voda dolazi i odlazi. Ukoliko je pravac iz koga voda dolazi
  povoljan, tada se preporučuje otvaranje vrata ili prozora sa te strane, kako bi zdanje primilo Ch’i.
 • U neposrednoj blizini mora, bolje je boraviti u stanu nego u kući, kao što je bolje odabrati
  život u velikoj zgradi, nego u niskom zdanju.
 • Jezera se smatraju mirnom vodom i uvek je povoljno kada se nalaze u blizini zdanja;
  naravno, poželjno je da budu na pravom mestu u odnosu na imovinu.
 • Veličina bazena je bitna i on nikako ne treba da bude veći od kuće; najbolji oblici (koji ne
  stvaraju Sha) jesu ovalni i okrugli.
 • U klasičnom Feng shuiju, važna voda u oblasti je poznata kao ’’Shui Kou’’, ili usta vode;
  ovde se radi zapravo o izvoru novca u jednoj oblasti, koji je smešten na pravo mesto (strane sveta, u
  odnosu na zdanje). Aktiviranje ’’Shui Kou’’ jeste jedna od najčuvanijih tajni klasičnog Feng Shuija (za
  poslovne objekte, ima veze sa novcem).


2014-10-29 16:20:00 | Izvor: Althea S.T.

Similar Posts