Saveti u vezi sa kućom i stanom

Saveti u vezi sa kućom i stanom

Opšte stvari Svako zdanje se može svrstati pod jedan od pet elemenata. Visoka zdanja tako pripadaju elementuDrvo, ravna i kvadratnog oblika pripadaju elementu Zemlja, itd. Važan element svake Feng Shui konsultacije jeste i analiza okruženja zgrade, da bi se ustanovilo dali je okruženje podržavajuće (ili nije). Kada zdanja u okruženju (svojim elementom) podržavaju zdanje koje…

Feng Shui saveti

Feng Shui saveti

U klasičnom Feng Shuiju, uvek se polazi od spoljašnjih faktora. Ch’i koja dominira na lokaciji je značajna zato što je dugotrajna i predstavlja osnovu za svaunutrašnja dešavanja. Upravo zato što utiče na unutrašnju sliku, energija lokacije je nezaobilazni deosvake konsultacije. Upravo zbog značaja lokacije, uvek je bolje odlučiti se za kuću nego za stan u…

Tri najvažnija elementa svakog životnog prostora su:
|

Tri najvažnija elementa svakog životnog prostora su:

Ulazna vrata Njihova orijentacija treba da odgovara korisniku-korisnicima; ovde se nalazi razlog zašto jedan isti stan zanekog može da bude povoljan, dok drugoj osobi može dadonese probleme i neprijatnosti. Krevet Položaj kreveta i orijentacija uzglavljaodređuju kvalitet sna, utiču na zdravlje iopštu količinu energije sa kojom osobaraspolaže. Šporet Položaj šporeta i orijentacija rerne –odnosnodugmadi, u velikoj…